other for sale - Oti, Saaremaa vald, Saaremaa

NB! This object is no more active!
NOT ACTIVE

Vanimaid Saaremaa mõisaid, Oti mõis!

Private property, stone house, total area 950 m²

Additional information: electricity, furnishing possibility, packet windows, parquet, parking free parking, farm building, terrace
Kitchen: electric stove, refridgerator, kitchen furniture
Sanitary arrangements: sauna
Communications and security: fenced with garden
Neighbourhood: roads in good condition roads

Müügile on tulnud üks vanimaid mõisaid Saaremaal - esinduslik Oti mõis!
Oti Mõis on vanim mõis Saaremaal, mida mainiti esmakordselt ajalooallikates 1309. aastal. Erilise ajaloolise atmosfääri loovad nii läheduses asuvad vanad munakiviteed, mõisapark kui ka kirik. Oti mõis oli algselt lähedal asuva Pöide ordulinnuse majandusmõis. Saksa keeles kannabki mõis seetõttu nime Peudehof.
1343. aastal Pöide linnuse hävitanud Jüriöö ülestõusu järgselt siirdus mõis von Uexküllide aadlisuguvõsa omandusse, olles nende valduses pikki sajandeid. 1720tel aastatel läks mõis pärandusena von Aderkaside aadliperekonnale, kes tõenäoliselt püstitasid tänini säilinud ühekorruselise kivist peahoone. Oma praeguse kuju sai mõisahoone 1850. aastal, mil ta ehitati senisest pikemaks ning keskosale lisati teine korrus. Ehitustööd toimusid mõisa tollase omaniku, Saaremaa maamarssal Karl Wilhelm Ottokar von Aderkasi juhtimisel, kust pärineb muuhulgas ka mõisa eestikeelne nimi Oti.
1919. aastal von Aderkasidelt võõrandatud mõisa peahoone oli hiljem kasutusel nii korteritena, masina-traktorijaama keskusena kui ka Põllumajandustehnika Tootmiskoondise kontoriruumidena.
Täna on mõisahoone sobilik kasutamiseks nii hotellina, kui ka privaatse koduna. Majas on uhked kaminad, avar einesaal, seminariruumid, puuküttega saun. Lisaks on võimalus nt restoranina välja ehitada mõisa keldrikorrus ning lisapinda saab ka pööningu väljaehitamise käigus.
Mõisakompleks asub ca 5,3 hektaril ning võtab enda alla kaks katastriüksust - 63401:001:0226, 63401:001:0358.

_______________________________

One of the oldest manors in Saaremaa has been put up for sale - the presentable Oti Manor!

Oti Manor is the oldest manor in Saaremaa, which was first mentioned in the historical sources in 1309. Old cobblestones nearby, the manor park and church create a special historical atmosphere. Oti Manor was originally the economic manor of the nearby Pöide Order Castle. In German the manor is therefore called Peudehof.

After the Saint George’s Night uprising, which destroyed Pöide fortress in 1343, the manor became the property of von Uexküll noble family, having been in their possession for many centuries. In the 1720s the manor was inherited by the noble family of von Aderkas, who probably erected the one-storeyed main stone building that has survived to this day. The manor house got its current shape in 1850, when it was built longer and the second floor was added to the central part. The construction works were carried out under the direction of the then owner of the manor, Saaremaa land marshal Karl Wilhelm Ottokar von Aderkas, from whom the Estonian name of the manor Oti originates.

The main building of the manor, which was expropriated from von Aderkas in 1919, was later used as apartments, a centre for a machine-tractor station as well as office premises for the Agricultural Machinery Manufacturing Group.

Today, the manor house is suitable for use as a hotel as well as a private home. The house has magnificent fireplaces, spacious dining room, seminar rooms and wood-heated sauna. In addition, it is possible, for example, to build up a basement of the manor as a restaurant and additional space will be also available as a result of the construction of the attic.

The manor complex is located on about 5.3 hectares and occupies two cadastral units - 63401: 001: 0226, 63401: 001: 0358.

_____________________________________________

Выставлена на продажу одна из старейших мыз Сааремаа – представительная мыза Оти!

Мыза Оти является старейшей на Сааремаа: первое упоминание о ней в исторических источниках относится к 1309 году. Особую историческую атмосферу создают как проложенные в ее окрестностях, вымощенные булыжником дороги, приусадебный парк, так и церковь. Изначально мыза Оти играла роль хозяйственной усадьбы расположенного поблизости орденского замка Пёйде. Поэтому немецкое название мызы звучит как Пейдехоф.

После восстания Юрьевой ночи, в ходе которого замок Пёйде был разрушен в 1343 году, мыза перешла в собственность дворянского рода фон Уекскюлл, и находилась в его владении на протяжении веков. В 1720-х годах мыза была унаследована дворянской семьей фон Адеркас, которая, вероятно, возвела одноэтажное каменное главное здание мызы, сохранившееся до наших дней. Свой нынешний облик мыза обрела после перестройки, предпринятой в 1850 году, в ходе которой главное здание стало длиннее; также был надстроен второй этаж по его центру. Строительные работы велись под руководством тогдашнего владельца мызы, сааремааского ландмаршала Карла Вильгельма Оттокара фон Адеркаса, от имени которого происходит эстонское название мызы – Оти.

В 1919 году главное здание мызы было экспроприировано у фон Адеркасов, после чего помещения в нем использовались в качестве квартир; впоследствии в здании разместилась машинно-тракторная станция и офисные помещения производственного объединения сельхозтехники.

В настоящее время мызу можно использовать и как гостиница, и как частный дом. В здании мызы установлены великолепные камины, есть просторная столовая, помещения для проведения семинаров, дровяная баня. Кроме того, подвальный этаж может быть перестроен под ресторан, а дополнительную жилую площадь можно обеспечить за счет чердачного этажа.

Площадь мызного комплекса составляет около 5,3 га и занимает две кадастровых единицы: 63401: 001: 0226 и 63401: 001: 0358.

_____________________________________

Myyntiin on tullut eräs vanhempia kartanoita Saarenmaalla - ylellinen Oti kartano!

Oti kartano on vanhin kartano Saarenmaalla, jota on historiallisissa lähteissä ensimmäistä kertaa mainittu vuonna 1309. Erillisen historiallisen ympäristön luovat lähellä olevat vanhat mukulakivitiet, kartanonpuisto ja kirkko. Oti kartano oli alkuperäisesti lähellä sijaitsevan Pöide linnoituksen talouskartano. Kartanon saksankielinen nimi on siksi ollut Peudehof.

Pöide linnoitus tuhoutui vuonna 1343 Yrjönyön kapinassa ja kartano siirtyi useammaksi vuosisadaksi von Uexküllien aatelissuvun omistukseen. 1720-luvulla kartano siirtyi perintönä von Aderkasien aatelissuvun omistukseen, jotka ovat todennäköisesti rakentaneet nykyiseen asti säilyneen yksikerroksisen kivirakennuksen. Kartanorakennus sai nykyisen muotonsa v. 1850. aastal, jolla sitä pidennettiin ja sen keskiosan päälle rakennettiin toinen kerros. Rakennustöiden johtajana toimi kartanon tuollainen omistaja Saarenmaan marsalkka Karl Wilhelm Ottokar von Aderkas, jonka nimestä tulee kartanon vironkielinen nimi Oti.

Vuonna 1919 Aderkasin perheeltä pakkolunastettu kartanon päärakennus on myöhemmin ollut käytössä asuntoina, kone- ja traktoriaseman keskuksena ja maatalouskoneiden tuotantolaitoksen toimistona.

Kartanonrakennus sopii hyvin sekä hotelliksi että yksityiseksi kodiksi. Talossa on upeat takat, tilava ruokailusali, koulutustilat ja puulämmitteinen sauna. Lisäksi voi rakentaa ravintolan kartanon kellariin ja lisätiloja voi rakentaa ullakollekin.

Kartano sijiatsee 5,3 hehtaarilla ja sen maarekisteritunnukset ovat 63401:001:0226, 63401:001:0358.

Object link
Uus Maa City OÜ
View company's profile
1 050 000 € 1 105 €/m²
House for sale
House for sale www.kv.ee/en/3380798
Rooms 12
total area 950 m²
Number of floors 3
Built in year 1850
ownership form private property
Ground area 39500 m²
Cadastre no. 63401:001:0226
Part of register number 463534
Energy mark Missing
Data from realestate book
Notify about incorrect advertisement
Object inside info
Object's history and statistics
Activated
Views
Contacted by e-mail
Phone number views
Favorited
Similar objects

Example loan payment

Loan period: 20 y
Self-financing: 30%
Interest from: 3,5%