plot for sale, land-profit land - Oviari, Abruka, Saaremaa vald, Saaremaa

Isiklik mereäärne kaitsealune maa Abruka saarel!

Plot area 61700

Neighbourhood: water body sea near, location in the center location

Automatically translated Show original

Saare maakonnas Abruka saarel müüa mereäärne kinnistu. Kinnistu asub Abruka lääneküljel Abrukat ja tema väikevenda Vahase saart lahutava Vahase silma ääres. Idast piirneb kinnistu riigi omandisse kuuluva kaitsealuse Abruka salumetsaga, külgedelt eraomandis ehituskeeluga maatulundusmaadega.

Müüdav kinnistu pindalaga 6,1700 ha on sihtotstarbelt maatulutundusmaa, millest 1,53 ha on looduslik rohumaa, 3,23 ha metsamaa ja 1,41 ha muu maa.

Oviari maaüksus paikneb tervikuna Abruka looduskaitseala hoiualal ja sellel asub vääriselupaik, kus kasvavad III kategooria kaitsealused liigid (laialeheline neiuvaip, sulgjas õhik, harilik kopsusamblik). Valdavalt paikneb kinnistu mere ehituskeeluvööndis. Kinnistule ehitada ei ole lubatud. Müüdav kinnistu on loodussõbra paradiis!

Abruka looduskaitseala on Eesti vanimaid. Kaitse all on saare keskosa laialehine salumets, rannaniidud, puisniidud ja lood. Abrukalt on leitud 13 kaitstavat taimeliiki, sh on Abrukal ainsad uimastava varesputke kasvukohad Eestis. Haruldastest lindudest pesitsevad saarel merikotkas ja niidurüdi. Saare rikka kultuuripärandi on raamatusse valanud Jüri Tuulik.

Helista ja küsi lisa!

Diana Allik
tel +*** **** ****, e-post d***********@u******.ee
www.uusmaanord.ee

Nõua müügis parimat ja helista mulle!

UUS MAA NORDi 2022 KULD
UUS MAA NORDi 2021 KULD
UUS MAA NORDi 2020 KULD
UUS MAA Aasta maakler 2021 II
UUS MAA Aasta maakler 2020 II
9-kordne kuu elamispindade maakler 2021
7-kordne kuu elamispindade maakler 2020

Seaside property for sale on the island of Abruka in Saare county. The property is located on the western side of Abruka, at the Vahas eye, which separates Abruka and its little brother Vahas island. To the east, the property is bordered by the protected Abruka salumets, which is owned by the state, and on the sides by private land with a construction ban.

The real estate for sale with an area of 6.1700 ha is earmarked land, of which 1.53 ha is natural grassland, 3.23 ha is forest land and 1.41 ha is other land.

The Oviari land unit is located as a whole in the conservation area of the Abruka nature reserve, and there is a precious habitat where protected species of category III (broad-leaved maidenhair carpet, feathered sedge, common lung lichen) grow. The property is mostly located in the marine construction ban zone. It is not allowed to build on the property. The property for sale is a nature lover's paradise!

The Abruka nature reserve is one of the oldest in Estonia. The central part of the island is protected by broad-leaved salum forest, beach meadows, wooded meadows and stories. 13 protected plant species have been found in Abruka, including Abruka, the only place where the stunning crow's nest grows in Estonia. Among rare birds, the sea eagle and the common tern nest on the island. The rich cultural heritage of the island has been poured into the book by Jüri Tuulik.

Call and ask for more!

Diana Source
phone +*** **** ****, e-mail d***********@u******.ee
www.uusmaanord.ee

Claim the best on sale and call me!

NEW EARTH NORD 2022 GOLD
NEW EARTH NORD 2021 GOLD
NEW LAND NORD 2020 GOLD
UUS MAA Broker of the Year 2021 II
UUS MAA Broker of the Year 2020 II
9-time Residential Broker of the Month 2021
7-time Residential Broker of the Month 2020

Object link

Contact

Contact
29 900 € 0.48 €/m²
Land plot for sale
Land plot for sale www.kv.ee/en/3573545
Ground area 61700 m²
ownership form private property
Cadastre no. 34801:014:0087
Part of register number 20685850
Energy mark Missing
Data from realestate book
Notify about incorrect advertisement
Object inside info
Object's history and statistics
Activated
Views
Contacted by e-mail
Phone number views
Favorited
Similar objects

Example loan payment

Loan period: 20 y
Self-financing: 30%
Interest from: 3,5%