Müüa maatükk, maatulundusmaa, metsamaa - Aru-Jakobi_3807, Pihtla, Saaremaa vald, Saaremaa

Metsakinnistu Saaremaal

Krunt 40700

Automatically translated Show original

Tehingukeskus esitleb:
Saaremaa, Aru-Jakobi - 4,07 ha.
Oksjoni algus: 03.04.2024
Oksjoni lõpp: 18.04.2024

Enampakkumisele kuulub: 71401:001:3807

Selle kinnistu avalikul enampakkumisel saad osaleda www.tehingukeskus.ee lehel: https://www.tehingukeskus.ee/kinnistute-muuk-saaremaa-saare-arujakobi-2

Tehingukeskus OÜ korraldab enampakkumisi metsa- ja põllukinnistutele, raieõigusele ja põllumaa rendile. Ühendades sadu potentsiaalseid ostuhuvilisi ja maaomanikke ausa konkurentsi tingimustes võidavad kõik!

LISAINFO
Kinnistul asub teeservituut.
Kinnistule on ligipääs avalikult kasutatavalt teelt.
Põllumaal on suusõnaline rendileping.
PRIA's arvel 3.64 ha, taodeldud maakasutus, põllumaa.
Müüjal on õigus raiejäätmed ja hake kinnistult ära viia hiljemalt 25.05.2025. Hakkelao asukoha joonis lisatud pildina.
Fotod: Maa-Ameti fotoladu ja Maa-Amet.

KUULUTUSE KOPEERIMINE EI OLE LUBATUD.

The transaction center presents:
Saaremaa, Aru-Jakobi - 4.07 ha.
Auction start: 04/03/2024
End of auction: 18.04.2024

The auction includes: 71401:001:3807

You can participate in the public auction of this property on the www.tehingukeskus.ee page: https://www.tehingukeskus.ee/kinnistute-muuk-saaremaa-saare-arujakobi-2

Tehingukeskus OÜ organizes auctions for forest and agricultural properties, logging rights and agricultural land lease. By connecting hundreds of potential buyers and landowners under conditions of fair competition, everyone wins!

ADDITIONAL INFORMATION
There is a road easement on the property.
The property is accessible from a public road.
Pöllumaa has a verbal rental agreement.
3.64 ha on account of PRIA, requested land use, agricultural land.
The seller has the right to remove logging waste and chips from the property no later than 25.05.2025. A drawing of the location of the wood chip storage as an attached image.
Photos: Maa-Amet photo warehouse and Maa-Amet.

COPYING THE ADVERTISEMENT IS NOT ALLOWED.

Object link

Contact

Tehingukeskus OÜ
Tehingukeskus OÜ
View company's profile
Contact
Matis Hint
Matis Hint User is verified
Tehingukeskus OÜ
19 900 € 0.49 €/m²
Land plot for sale
Land plot for sale www.kv.ee/en/3619569
Ground area 40700 m²
Cadastre no. 71401:001:3807
Energy mark -
Data from realestate book
Notify about incorrect advertisement
Object inside info
Object's history and statistics
Activated
Views
Contacted by e-mail
Phone number views
Favorited
Similar objects

Example loan payment

Loan period: 20 y
Self-financing: 30%
Interest from: 3,5%