Kinnisvara KV.ee Kinnisvara KV.ee KV.EE

Kategooriad

Müüa maatükk - Vahi alevik, Tartu vald, Tartumaa

Jaga:
Jaga:
 

Müüa kogumis 3 kinnistut Tartu vallas

Krunt 1,2 ha

Kohtutäitur Oksana Kutšmei avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Kohtutäitur müüb kogumis:
Tartu Maakohtu kinnistusosakonna kinnistusregistri registriossa number 4560904, registriossa number 4561004 ja registriossa number 4561104 kantud kinnisasju.

Kinnistu registriosa numbriga 4560904: kinnistu pindalaga 1349 m², asukohaga Savi põik, Vahi alevik, Tartu vald, Tartumaa (katastritunnus 79401:006:1504). Sihtotstarve 100% transpordimaa.

Kinnistu registriosa II jaos kande 2 all on kinnistu omanikuna sisse kantud OÜ Apollon (rg-kood 11139712).

Kinnistu registriosa III jaos:
kande 1 all on sisse kantud isiklik kasutusõigus tehnovõrgu või rajatise seadmiseks OSAÜHING TARTU VALLA KOMMUNAAL (registrikood 10290080) kasuks. Tasuta tähtajatu isiklik kasutusõigus, tingimustel vastavalt 02.04.2009 lepingu punktidele kaks (2), kolm (3) ja neli (4) ning lepingu lisaks olevale plaanile. Sisse kantud 16.04.2009 registriossa nr 3952004, mille jagamisel siia üle kantud. 24.05.2011 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 31.05.2011. Kohtunikuabi Astrid Perv;

kande 2 all on sisse kantud reaalservituut kinnistute nr 3952004, 4561004, 4561104 igakordsete omanike kasuks. Tasuta ja tähtajatu teeservituut vastavalt 18.05.2015 lepingu punktidele 5.1 kuni 5.4 ja 18.05.2015 lepingu lisaks nr 2 olevale plaanile. 18.05.2015 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 26.05.2015. Kohtunikuabi Kariina Orr;

kande 3 all on sisse kantud keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks Coop Pank aktsiaselts (registrikood 10237832) kasuks. 29.03.2019 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 4.04.2019. Kohtunikuabi Ave Talts.

Kinnistu registriosa IV jaos:
kande 3 all on sisse kantud hüpoteek summas 200 000,00 eurot Aktsiaselts Eesti Krediidipank (registrikood 10237832) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. Kaaskoormatud kinnistud: 3952004; 4561004; 4561104. 6.01.2017 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 12.01.2017. Kohtunikuabi Sigrid Orumets.

Kinnistu registriosa numbriga 4561004: kinnistu pindalaga 5241 m², asukohaga Savi põik 4, Vahi alevik, Tartu vald, Tartumaa (katastritunnus 79401:006:1506). Sihtotstarve ärimaa 20%, tootmismaa 80%.

Kinnistu registriosa II jaos kande 2 all on kinnistu omanikuna sisse kantud OÜ Apollon (rg-kood 11139712).

Kinnistu registriosa III jaos:
kande 1 all on sisse kantud isiklik kasutusõigus tehnovõrgu või rajatise seadmiseks OSAÜHING TARTU VALLA KOMMUNAAL (registrikood 10290080) kasuks. Tasuta tähtajatu isiklik kasutusõigus, tingimustel vastavalt 02.04.2009 lepingu punktidele kaks (2), kolm (3) ja neli (4) ning lepingu lisaks olevale plaanile. Sisse kantud 16.04.2009 registriossa nr 3952004, mille jagamisel siia üle kantud. 24.05.2011 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 31.05.2011. Kohtunikuabi Astrid Perv;

kande 2 all on sisse kantud keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks Coop Pank aktsiaselts (registrikood 10237832) kasuks. 29.03.2019 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 4.04.2019. Kohtunikuabi Ave Talts.

Kinnisasja registriosa IV jaos:
kande 4 all on sisse kantud hüpoteek summas 200 000,00 eurot Aktsiaselts Eesti Krediidipank (registrikood 10237832) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. Kaaskoormatud kinnistud: 3952004; 4560904; 4561104. 6.01.2017 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 12.01.2017. Kohtunikuabi Sigrid Orumets;

kande 5 all on sisse kantud hüpoteek summas 20 000,00 eurot TARTU HOIU-LAENUÜHISTU (registrikood 11319532) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. 6.01.2017 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 18.01.2017. Kohtunikuabi Sigrid Orumets.

Kinnistu registriosa numbriga 4561104: kinnistu pindalaga 5727 m², asukohaga Savi põik 6, Vahi alevik, Tartu vald, Tartumaa (katastritunnus 79401:006:1507). Sihtotstarve tootmismaa 80%, ärimaa 20%.

Kinnistu registriosa II jaos kande 4 all on kinnistu omanikuna sisse kantud OÜ Apollon (rg-kood 11139712).

Kinnistu registriosa III jaos:
kande 2 all on sisse kantud keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks Coop Pank aktsiaselts (registrikood 10237832) kasuks. 29.03.2019 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 4.04.2019. Kohtunikuabi Ave Talts.

Kinnistu registriosa IV jaos:
kande 3 all on sisse kantud hüpoteek summas 200 000,00 eurot Aktsiaselts Eesti Krediidipank (registrikood 10237832) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. Kaaskoormatud kinnistud: 3952004; 4560904; 4561004. 6.01.2017 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 12.01.2017. Kohtunikuabi Sigrid Orumets.

Tartu Maakohtu kinnistusosakonna kinnistusregistri registriossa number 4560904, registriossa number 4561004 ja registriossa number 4561104 kantud kinnistud müüakse kogumis.

Enampakkumine viiakse läbi Coop Pank aktsiaselts (rg-kood 10237832, endise nimega Aktsiaselts Eesti Krediidipank) kasuks seatud hüpoteekidega tagatud nõuete täitmiseks ning pärast kinnistute enampakkumisel müümist kinnisasjade käsutamise keelumärked ning hüpoteegikanded kustutatakse.

Alghind: 107 400 euro(t).

Omanik: OÜ Apollon (registrikood: 11139712); Paltec Invest UÜ (registrikood: 14672915)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=50692 ning tasuda tagatisraha 10 740 eurot Oksana Kutshmei arveldusarvele nr EE131010010236765018 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 28.01.2020 11:00 oksjonil ID50692 osalemise eest. Kinnisvara: Savi põik 6, Tartu vald, Tartu maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 28.01.2020 kell 11:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 07.01.2020 kell 14:10 ja lõpeb 28.01.2020 kell 11:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 28.01.2020 kell 12:00 ja lõpeb 04.02.2020 kell 12:00. Pikeneva lõpu intervall on 10 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 500 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Objekti kohta täiendava info saamiseks ning tutvumiseks palume eelnevalt võtta ühendust kohtutäituri bürooga: haldur: Inge Undrits: tel 56672725, 7828125; e-post: inge.undrits@tartutaitur.ee.

Enampakkumise tingimused, pildid kinnisasjast ja muu info lehel: www.oksjonikeskus.ee.

Menetluse nr: 084/2019/1625

Kohtutäitur Oksana Kutšmei
Jakobi tn 23, 51006 Tartu
Telefon: 7828110
E-post: info@tartutaitur.ee

Teadaande number 1566317

Enampakkumise info

Alghind: 107 400 €
Oksjoni aeg: 28.01.2020 12:00
Tagatisraha laekumise tähtaeg: 28.01.2020 11:00
Tagatisraha suurus: 10 740 €

~ 2.1 km Tartu Lasteaed Klaabu
 1. ~ 2.9 km Tartu Lasteaed Sirel
 2. ~ 3.7 km Kõrveküla lasteaed Päikeseratas
 3. ~ 4 km Eralasteaed TERAKE
 4. ~ 4 km Lasteaed Väike Pauline
 5. ~ 4 km Tartu Lasteaed Kivike
 6. ~ 4 km Tartu Lasteaed Tähtvere
 7. ~ 4.6 km Tartu Rahvusvaheline Lasteaed
 8. ~ 4.6 km Tartu Lasteaed Annike
 9. ~ 4.7 km Tartu Lasteaed Lotte
~ 3 km Kõrveküla Põhikool
 1. ~ 3.2 km Tartu Kroonuaia Kool
 2. ~ 3.3 km Tartu Waldorfgümnaasium
 3. ~ 3.3 km Tartu Luterlik Peetri Kool
 4. ~ 3.6 km Eesti Maaülikool
 5. ~ 4 km Tartu Emajõe Kool
 6. ~ 4 km Tartu Katoliku Hariduskeskus
 7. ~ 4 km Tartu Kesklinna Kool
 8. ~ 4.1 km Tartu Hiie Kool
 9. ~ 4.1 km Tartu Raatuse Kool

Jagamine

Arvuta kodulaenu kuumakse
Kuumakse

Finantsteenuseid pakuvad Swedbank AS ja Swedbank P&C Insurance AS.. Tutvu tingimustega, pea nõu. Krediidi kulukuse esialgne määr on 2,33% aastas järgmistel näidistingimustel: Krediidisumma 80 000 €, intress 6 kuu Euribor + 2,20% aastas (30.11.2018 oli 6 kuu Euribor -0,251%; lepingus fikseeritud Euribor võib muutuda iga 6 kuu järel ning Euribori negatiivne väärtus loetakse võrdseks nulliga), lepingutasu 800 €, tagastamise tähtaeg 30 aastat, tagasimaksete arv 360 ja summa 110 618,07 €. Krediidi kogukulu 29 818,07 € ja tasutav krediidi kogusumma on 111 418,07 €. Laenu leping tagatakse hüpoteegiga ja laenu võtmisel tuleb sõlmida ka kodukindlustus.

Hind
Kuumakse
Laenutähtaeg
Sissemakse
%
Intress
%
Laenusumma

Finantsteenuseid pakub Swedbank AS. Tutvuge tingimustega aadressil www.swedbank.ee ja vajadusel konsulteerige pangatöötajaga.

kv.ee

Finantsteenuseid pakuvad Swedbank AS ja Swedbank P&C Insurance AS.. Tutvu tingimustega, pea nõu. Krediidi kulukuse esialgne määr on 2,33% aastas järgmistel näidistingimustel: Krediidisumma 80 000 €, intress 6 kuu Euribor + 2,20% aastas (30.11.2018 oli 6 kuu Euribor -0,251%; lepingus fikseeritud Euribor võib muutuda iga 6 kuu järel ning Euribori negatiivne väärtus loetakse võrdseks nulliga), lepingutasu 800 €, tagastamise tähtaeg 30 aastat, tagasimaksete arv 360 ja summa 110 618,07 €. Krediidi kogukulu 29 818,07 € ja tasutav krediidi kogusumma on 111 418,07 €. Laenu leping tagatakse hüpoteegiga ja laenu võtmisel tuleb sõlmida ka kodukindlustus.

Üldinfo

107 400 € 8.72 €/m2
Müüa maatükk www.kv.ee/3155039
Müüa maatükk
Krundi pind 12317 m²
Energiamärgis -
Andmed kinnistusraamatust
Teata ebakorrektsest kuulutusest

Võta ühendust

Oksana Kutšmei

 • 782 8110
Saada kiri maaklerile
Kiri saadetud!

Tartu kohtutäitur Oksana Kutšmei

Müüa korter

1 600 €

Ööbiku tn 2

55.6 m²

Müüa maatükk

7 125 €

Müüa maja

51 000 €

Kellu tee 14

Tube 4 | 134 m²

Seotud objektid

Sarnased kuulutused

Salvestatud kuulutused