Kinnisvara KV.ee Kinnisvara KV.ee KV.EE

Kategooriad

Müüa maatükk, tootmismaa - Iva põik 4, Mäeltküla, Viljandi vald, Viljandimaa

Jaga:
Jaga:

Krunt 7 001 m², detailplaneering tehtud

Müüa tootmismaa krundi hoonestusõigus arenevas Mäeltküla tööstuspargis Viljandi linna lähedal. Krunt on Viljandi valla omandis.

www.lahekinnisvara.ee/toostuspark

ASUKOHT
Mäeltküla tööstuspark on ca 2,5km kaugusel Viljandi linnast ja asub Viiratsi aleviku vahetus läheduses. Kaugus Tallinnast 160km, Tartust 77km, Pärnust 99km, Riiast 244 km, Helsingist 582km.

Piirkonnas on mitmed krundid hoonestatud erinevate tootmis-, lao- ja logistikahoonetega.

Aerovideo: https://youtu.be/sNNxuYvW34Y

LIGIPÄÄS
Ligipääs tööstusparki on väga hea. Juurdepääs on tagatud ka suuregabariidiliste transpordivahenditega. Tööstuspark asub asfalteeritud Viljandi-Rõngu tugimaantee ja Viiratsi – Mustapali maantee vahel. Nimetatud teed on ühendatud asfalteeritud Iva tee kaudu. Viljandi vald on planeerinud välja ehitada 2021.a jooksul Tööstuse tee ja osaliselt Iva põigu.

KOMMUNIKATSIOONID
Viljandi vald on planeerinud 2021.a jooksul vajaminevate teede väljaehitamise käigus rajada alale taristu (andmesidetrass, vee-, kanalisatsioonitrassid, gaasitrass, elektritrass), et hoonestajal oleks võimalik vastavate teenustega liituda. Liitumistasud tasub hoonestaja.

EHITUSÕIGUS
Hoonestajal on detailplaneeringu järgi õigus:
- püstitada krundile maksimaalselt 2 hoonet;
- krundi täisehituse protsent maksimaalselt 60%;
- hoonete kõrgused liigendatult 3-10m vastavalt detailplaneeringu põhijoonisele;
- hoonete lubatud katusekalle 0-15 kraadi;

Detailplaneeringujärgsed lubatud sihtotstarbed on:
- tootmishoone maa
- laohoone maa
- hulgikaubanduse maa
- logistikakeskuse maa

Täpsemad tingimused on leitavad detailplaneeringust: https://www.viljandivald.ee/maeltkyla-toostuspark

HOONESTUSÕIGUSE OMANDAMISE TINGIMUSED
Hoonestusõiguse omandamisõiguse hind on 2 (kaks) eurot ruutmeeter (m2). Hoonestusõigus võõrandatakse ühekordse tasu eest.

Hoonestajal on õigus pärast hoonestusõiguse tingimuste täitmist (krundi hoonestamist ja hoonele kasutusloa väljastamist) kinnistu omandada sel hetkel kehtiva maamaksustamise hinnaga.

Hoonestusõiguse ostulepingu sõlmimise kulud tasub hoonestaja e ostja.

3. Hoonestusõiguse tingimused
3.1. Hoonestusõigus seatakse tähtajaga 30 (kolmkümmend) aastat. Tähtaja saabumisel on hoonestaja ettepanekul õigus pikendada hoonestusõigust samadel tingimustel hoonete eeldatava püsimise aja lõpuni, kuid mitte rohkem, kui 99 aastaks.
3.2. Hoonestusõiguse sihtotstarve ja hoonestaja kohustused:
3.2.1. Hoonestaja on kohustatud hoonestama hoonestusõigusega koormatav maa-ala vastavalt Mäeltküla tööstuspargi detailplaneeringuga kehtestatud tingimustele (Viljandi Vallavalitsuse 20.11.2019 korraldus nr 2-3/1134 „Mäeltküla tööstuspargi detailplaneeringu kehtestamine“). Ehitusprojekti tellimisel on hoonestaja kohustatud järgima krundile detailplaneeringuga kehtestatud nõudeid.
3.2.2. Ehitusprojekti koostamise korraldab ja finantseerib hoonestaja.
3.2.3. Hoonestusõiguse alusel püstitatava ehitis(te)e ehitusloa saamise hiliseim tähtaeg on kolm aastat hoonestusõiguse lepingu sõlmimise päevast.
3.2.4. Hoonestusõiguse alusel püstitava ehitis(te)e püstitamise (kasutusloa saamise) hiliseim tähtaeg on viis aastat hoonestusõiguse lepingu sõlmimise päevast. Ehitis loetakse püstitatuks, kui ehitisele on väljastatud kasutusluba.
3.2.5. Hoonestaja kohustuseks on ehitise teenindamiseks vajamineva veevärgi, kanalisatsiooni ja muude kommunikatsioonide rajamise korraldamine ja finantseerimine kuni liitumispunktini.
3.3. Hoonestatavate kruntide liitumise valmisolekuks võtab omanik (Viljandi Vallavalitsus) kohustuse rajada liitumispunktini veevarustuse-ja reoveekanalisatsioonitrassid, samuti tänavate ja tänavavalgustuse väljaehitamise.
3.4. Hoonestaja kohustub tagama krundi heakorra.
3.5. Kõik hoonestusõigusega koormatud maatükil lasuvad maksud tasub ja avalik-õiguslikud reaalkoormatised kannab hoonestaja.
3.6. Hoonestaja tasub kõik hoonestusõiguse lepingu sõlmimisega seotud kulud.
3.7. Hoonestusõigus ei laiene liinidele, trassidele ja muudele kommunikatsioonidele, mis läbivad kinnistut ja kuuluvad kolmandatele isikutele.
3.8. Ehitis(te)e ehitusloa väljastamise, punktis 3.2.3. nimetatud tähtaja ületamisele järgnevast kalendrikuust kuni ehitusloa saamiseni tasub hoonestaja Viljandi vallale leppetrahvi 500,00 (viissada) eurot kalendrikuus. Leppetrahv tasutakse hiljemalt iga kuu kümnendaks (10) kuupäevaks Viljandi Vallavalitsuse arvelduskontole.
3.9. Ehitis(te)e kasutusloa väljastamise, punktis 3.2.4. nimetatud tähtaja ületamisele järgnevast kalendrikuust kuni kasutusloa saamiseni tasub hoonestaja Viljandi vallale leppetrahvi 500,00 (viissada) eurot kalendrikuus. Leppetrahv tasutakse hiljemalt iga kuu kümnendaks (10) kuupäevaks Viljandi Vallavalitsuse arvelduskontole.
3.10. Punktis 5.1. nimetatud taastamiskohustuse tähtaja ületamisele järgnevast kalendrikuust kuni ehitis(te)e taastamiseni või uue hoonestuse rajamiseni tasub hoonestaja Viljandi vallale leppetrahvi 500,00 (viissada) eurot kalendrikuus. Leppetrahv tasutakse hiljemalt iga kuu kümnendaks (10) kuupäevaks Viljandi Vallavalitsuse arvelduskontole.
3.11. Hoonestusõiguse mistahes kohustuste (v.a punktid 3.2.3., 3.2.4. ja 5.1.) täitmata jätmise eest või mittevastava täitmise eest tasub hoonestaja leppetrahvi 500,00 (viissada) eurot. Leppetrahv kuulub tasumisele 1 kalendrikuu jooksul arvates omanikupoolse vastava nõude esitamisest.
3.12. Hoonestusõiguse võõrandamiseks ja hoonestusõiguse koormamiseks asjaõigusega on vajalik koormatud kinnisasja igakordse omaniku nõusolek.
4. Hoonestusõiguste lõppemine ja omanikule langemine
4.1. Hoonestusõigus lõpeb 30 aasta möödumisel arvates hoonestusõiguse kinnistusraamatusse kandmisest. Tähtaja saabumisel võib kinnistu omaniku ja hoonestaja kokkuleppel tähtaega pikendada hoonete eeldatava püsimisaja lõpuni, kuid mitte rohkem kui 99. aastaks.
4.2. Hoonestaja on kohustatud kinnisasja igakordse omaniku kirjalikul nõudel kandma hoonestusõiguse tema nimele (tagasilangemine) järgmiste eelduste saabumisel: 4.2.1. kui hoonestaja ei ole saanud punktis 3.2.3. nimetatud tähtpäevaks ehitusluba, või
4.2.2. kui hoonestaja ei ole käesoleva korralduse punktis 3.2.4 nimetatud tähtpäevaks püstitanud hoonet(-id), või
4.2.3. kui hoonestaja rikub punktis 3.2.1. sätestatud tingimusi, või
4.2.4. kui hoonestaja rikub oluliselt oma lepingulisi kohustusi.
4.3. Hoonestusõiguse tagasilangemisel kinnisasja omanikule ei maksa omanik hoonestajale hüvitist.
5. Taastamiskohustus
5.1. Ehitis(te)e hävimisel on hoonestajal kohustus taastada või rajada uus hoonestus kaheksateistkümne (18) kuu jooksul pärast toimunud hävimist või lammutamist.
5.2. Hoonestajal on hoonestusõiguse alusel püstitatavate ehitiste kindlustamise kohustus. Hoonestaja on kohustatud teatama omanikule koheselt kindlustusjuhtumi saabumisest, samuti asjaoludest, mis võivad kindlustusjuhtumi põhjustada.

Lisainfot jagab Lahe Kinnisvara maakler Li Otsing.
Telefon +372 526 3317, email li.otsing@lahekinnisvara.ee

Fotomaterjal kuulutuses on illustratiivne.

~ 920 m Viiratsi Lasteaed "Rüblik"
 1. ~ 3 km Viljandi Kesklinna Lasteaed
 2. ~ 3.9 km Viljandi Lasteaed Männimäe
 3. ~ 4 km Viljandi Lasteaed Midrimaa
 4. ~ 4.1 km Viljandi Lasteaed Krõllipesa
 5. ~ 4.5 km Vana-Võidu Lasteaed
 6. ~ 4.6 km Viljandi Lasteaed Karlsson
~ 750 m Viiratsi Kool
 1. ~ 2.7 km Viljandi Kesklinna Kool
 2. ~ 3 km Viljandi Vaba Waldorfkool
 3. ~ 3.5 km Viljandi Gümnaasium
 4. ~ 4 km Viljandi Jakobsoni Kool
 5. ~ 4.5 km Viljandi Kaare Kool
 6. ~ 4.5 km Viljandi Täiskasvanute Gümnaasium
 7. ~ 4.8 km Viljandi Paalalinna Kool
 8. ~ 5.2 km Jaagu Lasteaed- Põhikool
~ 770 m Mäe 12 34 35 66
Andmed on pärit peatus.ee-st

Jagamine

Arvuta kodulaenu kuumakse
Hind Kuumakse
Laenutähtaeg

Kuidas osta oma esimene kodu?

www.kukkur.swedbank.ee

Kodu väikelaenu pakub Swedbank AS, Liivalaia 8, 15040 Tallinn. Tutvuge tingimustega www.swedbank.ee ja vajadusel konsulteerige pangatöötajaga. Krediidi kulukuse määr on 13,154 % a järgmistel näidistingimustel: laenusumma 10 000 €, fikseeritud intress 12%, lepingutasu 100 €, laenu tähtaeg 10 a, tagasimaksete arv 120 ja summa 17 169,16 €. Krediidi kogukulu 7169,16 € ja tasutav krediidi kogusumma on 17 269,16 €.

Finantsteenuseid pakub Swedbank AS. Tutvuge tingimustega aadressil www.swedbank.ee ja vajadusel konsulteerige pangatöötajaga.

Üldinfo

14 002 € 2 €/m2
Müüa maatükk www.kv.ee/3285457
Müüa maatükk
Krundi pind 7001 m²
Katastrinumber 89901:001:1764
Andmed kinnistusraamatust
Teata ebakorrektsest kuulutusest

Võta ühendust

Li Otsing

Li Otsing
Kutseline maakler

 • 526 3317
Saada kiri maaklerile
Kiri saadetud!

Lahe Kinnisvara

Müüa korter, 3 tuba

184 000 €

Keemia tn 15

Tube 3 | 70.1 m²

Müüa ridaelamuboks, 3 magamistuba

155 000 €

Tiigrisilma 10

Tube 4 | 116 m²

Anda üürile äripind, ladu, tootmine, 425 m²

2 490 €

Kadaka tee 185

Tube 2 | 425 m²

Müüa korter, 3 tuba

169 000 €

Sinimäe tn 16

Tube 3 | 65.2 m²

Seotud objektid

Sarnased kuulutused

Salvestatud kuulutused