Müüa garaaž - Potissepa põik 7, Haapsalu linn, Haapsalu, Läänemaa

Aadress enne haldusreformi Potissepa põik 7, Haapsalu, Läänemaa
Jaga:
Jaga:
 

OKSJON! Potissepa põik 7-18, Haapsalu linn, Lääne

Oksjon Osta.ee keskkonnas: http://www.osta.ee/115847145

Potissepa põik 7-18, Haapsalu linn, Lääne maakond. Korterihoonestusõiguse eseme reaalosa on mitteeluruum nr 18, registriosa nr 2608850, 230/7367 mõttelist osa kinnistust. Mitteeluruumi üldpind on 23,0 m². Kinnistu Potissepa põik 7 on koormatud korterihoonestusõigustega, mille tähtaeg on 01.01.2040, pindala 1575 m², katastritunnus 18301:001:0051, katastriüksuse sihtotstarve on 100% elamumaa. Korterihoonestusõiguse minimaalseks alghinnaks määrata 700 (seitsesada) eurot;

Kinnistuga tutvumiseks palun ühendust võtta: Madis Raudsepp, tel 472 5311, mobiil 5344 5699, e-post madis.raudsepp@haapsalulv.ee
**********************************

PROTSEDUURIREEGLID

Haapsalu Linnavalitsus k o r r a l d a b :

1. Kinnitada Haapsalu linnale kuuluvate korterihoonestusõiguste elektroonilise enampakkumise korras võõrandamise tingimused järgmiselt:
1.1. Potissepa põik 7-18, Haapsalu linn, Lääne maakond. Korterihoonestusõiguse eseme reaalosa on mitteeluruum nr 18, registriosa nr 2608850, 230/7367 mõttelist osa kinnistust. Mitteeluruumi üldpind on 23,0 m². Kinnistu Potissepa põik 7 on koormatud korterihoonestusõigustega, mille tähtaeg on 01.01.2040, pindala 1575 m², katastritunnus 18301:001:0051, katastriüksuse sihtotstarve on 100% elamumaa. Korterihoonestusõiguse minimaalseks alghinnaks määrata 700 (seitsesada) eurot;
1.2. Potissepa põik 7-26, Haapsalu linn, Lääne maakond. Korterihoonestusõiguse eseme reaalosa on mitteeluruum nr 26, registriosa nr 2609650, 240/7367 mõttelist osa kinnistust. Mitteeluruumi üldpind 24,0 m². Kinnistu Potissepa põik 7 on koormatud korterihoonestusõigustega, mille tähtaeg on 01.01.2040, pindala 1575 m², katastritunnus 18301:001:0051, katastriüksuse sihtotstarve on 100% elamumaa. Korterihoonestusõiguse minimaalseks alghinnaks määrata 1000 (üks tuhat) eurot;
1.3. korterihoonestusõiguste elektroonilise enampakkumise korraldaja on Haapsalu Linnavalitsus;
1.4. enampakkumine viiakse läbi üldkasutatava andmesidevõrgu vahendusel Osta.ee portaalis (http://www.osta.ee);
1.5 korterihoonestusõiguste elektroonilisest enampakkumisest võivad osa võtta kõik isikud, kui õigusaktidest ei tulene teisiti;
1.6 tagatisraha ühe korterihoonestusõiguse kohta on 100 (üks sada) eurot. Enampakkumisele määratud tagatisraha broneeritakse pakkumise tegemisel pakkuja Osta.ee e-kontolt, ilma tasumata ei lase oksjonisüsteem pakkumist teha. Broneering tühistatakse, kui keegi teeb oksjonil suurema pakkumise. Enne pakkumise sisestamist peab olema tasutud tagatisraha. Enampakkumise võitja tagatisraha tasaarveldatakse müügihinna tasumisel. Osta.ee konto on igal registreerunud kasutajal. E-kontole saab konto omanik läbi pangalingi kanda ettemaksuks raha, mida saab kasutada tagatisraha, osavõtutasude ja arvete tasumiseks. Kui pakkuja ei võida enampakkumist, siis eemaldatakse e-kontol tagatisraha broneering ning pakkuja saab antud summa tagasi oma pangakontole kanda;
1.7 pakkuja peab olema registreeritud Osta.ee keskkonna kasutajaks ning tema isik peab olema tuvastatud kas ID kaardi või pangalingi kaudu. Pakkumised tuleb sisestada enampakkumisele Osta.ee portaalis;
1.8 Osta.ee portaalis korterihoonestusõiguse kohta pakkumist tehes kinnitab Pakkuja, et on tutvunud ja nõustub käesolevate protseduurireeglitega ning on tutvunud korterihoonestusõigusega ning on teadlik korterihoonestusõiguse seisukorrast ja ei oma selles osas Haapsalu Linnavalitsusele pretensioone. Korterihoonestusõigusega tutvumiseks tuleb pöörduda tööpäevadel Haapsalu Linnavalitsuse linnavara spetsialisti Madis Raudsepa poole (tel +372 472 5311, mobiil +372 5344 5699, e-post madis.raudsepp@haapsalulv.ee);
1.9 juhul, kui enampakkumisel osaleja osutub enampakkumise võitjaks ning enampakkumine kinnitatakse, kohustub ta maksma korterihoonestusõiguse eest tema pakutud hinna;
1.10 võimalik on teha kaht erinevat liiki pakkumist:
1.11.1. tavapakkumine: pakkuja sisestab summa, mida soovib pakkuda ja süsteem teeb kohe vastavas summas pakkumise. Pakkumine peab olema vähemalt pakkumise sammu võrra suurem eelmisest. Erandiks on kõige esimene pakkumine, mille saab teha alghinnaga võrdse;
1.11.2. automaatpakkumine: pakkuja sisestab suurima summa, mida on nõus pakkuma. Süsteem teeb seejärel ise pakkuja eest pakkumisi suurendades summat, kui keegi pakkuja üle pakub, pakkumise sammu võrra. Kui automaatpakkumine ei ole enam piisavalt suur, et viimast pakkujat sammu võrra üle pakkuda, pakub süsteem välja pakkuja määratud suurima summa. Kui mitu pakkujat teevad automaatpakkumise, jääb peale neist suurim, pakkudes väiksema üle maksimaalselt pakkumise sammu võrra. Vahepealseid samme ei näidata. Kui kaks pakkujat teevad automaatpakkumise samale summale, eelistatakse ajaliselt esimest pakkujat;
1.12. Vaikimisi on pakkumise tegemisel ette antud minimaalne võimalik summa. Kui pakkuja teeb minimaalse võimaliku pakkumise, ei ole tava- ja automaatpakkumisel erisusi;
1.13. Pakkumise samm on 100 (ükssada) eurot, mille võrra saab enampakkumisel osalemiseks hinda tõsta;
1.14. Enampakkumine kestab Osta.ee portaalis 22.11.20181 kuni 14.12.2018 kell 12.00. Kogu enampakkumise kestvuse ajal on võimalik teha pakkumisi. Korterihoonestusõiguse hetkehind on reaalajas nähtav enampakkumise juures. Pakkumised teinud isikute kohta näidatakse nende registreeritud kasutajanimesid. Enampakkumise võitja on kõrgeima pakkumise esitanud isik;
1.15. Enampakkumise puhul on tegemist pikeneva (dünaamilise) lõpuga enampakkumisega ning pikenemise samm on 5 minutit. Enampakkumise pikenemine on piiratud kolme tunniga;
1.16. Enampakkumise tulemused tehakse kõigile enampakkumisel osalejatele teatavaks Osta.ee portaalis kohe pärast enampakkumise võitja selgumist. Enampakkumise protokolli kinnitab Haapsalu Linnavalitsuse komisjon;
1.17. Komisjon tunnistab enampakkumise nurjunuks, kui enampakkumisele ei tehtud ühtegi pakkumist vähemalt alghinna ulatuses ning enampakkumise nurjunuks tunnistamisel müügilepingut ei sõlmita;
1.18. Kolme päeva jooksul pärast enampakkumise tulemuste teatavakstegemist Osta.ee portaali vahendusel on enampakkumisel osalejatel ning teistel asjaosalistel õigus esitada komisjonile proteste enampakkumise läbiviimise kohta. Komisjon registreerib saadud protestid ja esitab koos oma seisukohaga kahe päeva jooksul müügi korraldajale, kes kolme päeva jooksul teeb otsuse protesti rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta;
1.19. Enampakkumise tulemused kinnitatakse või jäetakse kinnitamata kümne päeva jooksul peale enampakkumise toimumist. Enampakkumise tulemused jäetakse kinnitamata, kui:
1.19.1. enampakkumise läbiviimisel rikuti oluliselt enampakkumise protseduuri;
1.19.2. selgus, et enampakkumise võitjal ei olnud õigust enampakkumisest osa võtta;
1.19.3. enampakkumise läbiviimisel on rikutud õigusaktidega sätestatud korda. Enampakkumise tulemuste kinnitamata jätmise põhjused formuleeritakse kirjalikult. Enampakkumise tulemuste kinnitamata jätmise korral müügilepingut ei sõlmita. Enampakkumise tulemuste mittekinnitamine enampakkumise protseduurireeglite rikkumise või õigusaktide nõuete rikkumise tõttu müügi korraldaja süül kohustub müügi korraldaja tagastama ostjale tema tasutud tagatisraha täies ulatuses. Muid täiendavaid kulutusi ei hüvitata.
1.20. Korterihoonestusõiguse elektroonilise enampakkumise võitjal (edaspidi nimetatud Ostja) tasuda korterihoonestusõiguse ostuhind hiljemalt korterihoonestusõiguse notariaalse ostu-müügilepingu sõlmimise päevale eelnevaks päevaks ja kanda ostuhind Haapsalu Linnavalitsuse pangaarvele nr EE241010602002431007 SEB Pangas.
1.21. Notaritasu tasuda täies ulatuses Ostjal.
1.22. Korterihoonestusõiguste Ostjal sõlmida eelnimetatud korterihoonestusõiguse notariaalne ostu-müügileping 30 päeva jooksul kinnistu enampakkumise tulemuste kinnitamise otsuse teatavakstegemisest, s.o. 30 päeva jooksul eelnimetatud otsuse koopia kättesaamise päevale järgnevast päevast arvates. Käesolevas punktis nimetatud tähtajaks kinnistu notariaalse ostu-müügi lepingu sõlmimata jätmise korral tunnistatakse enampakkumine nurjunuks ning enampakkumise tulemused tühistatakse ja Ostja poolt tasutud tagatisraha ei tagastata.

Enampakkumise info

Alghind: 700 €
Tagatisraha suurus: 100 €

Oksjon Osta.ee-s

~ 310 m Haapsalu Lasteaed Tareke
 1. ~ 420 m Haapsalu Lasteaed Pääsupesa
 2. ~ 850 m Haapsalu Lasteaed Päikesejänku
 3. ~ 860 m Haapsalu Lasteaed Vikerkaar
 4. ~ 1.1 km Haapsalu Lasteaed Tõruke
~ 640 m Haapsalu Põhikool
 1. ~ 640 m Haapsalu Täiskasvanute Gümnaasium
 2. ~ 1.1 km Läänemaa Ühisgümnaasium
 3. ~ 1.2 km Haapsalu Linna Algkool
 4. ~ 1.3 km Haapsalu Viigi Kool
 5. ~ 1.7 km Uuemõisa Lasteaed-Algkool
 6. ~ 7.4 km Noarootsi Kool
 7. ~ 7.4 km Noarootsi Gümnaasium

Jagamine

Jagamine

Üldinfo

700 € 0 €/m2 Koduraha pakkumine
Müüa garaaž www.kv.ee/3093159
Müüa garaaž
Katastrinumber 18301:001:0051
Registriosa number 2608850
Energiamärgis -
Andmed kinnistusraamatust
Teata ebakorrektsest kuulutusest

Võta ühendust

Oksjoniportaal Osta.ee

Saada kiri maaklerile
Kiri saadetud!

OSTA.EE

KORTERI HINNAKALKULAATOR KORTERI HINNAKALKULAATOR

Seotud objektid

Sarnased kuulutused

Salvestatud kuulutused