Kinnisvara KV.ee Kinnisvara KV.ee KV.EE

Kategooriad

Müüa maatükk, ärimaa, elamumaa - Narva mnt 14, Jõhvi linn, Jõhvi vald, Ida-Virumaa

Jaga:
Jaga:
KLIENDIPÄEV: TÄNA 00:00-00:00
Nimi
E-mail
Telefon
Kommentaar

UUS MULTIFUNKTSIONAALNE ÄRI -JA ELUHOONE ARENDUS!

Krunt 5 565 m², detailplaneering tehtud

Lisainfo: tsentraalne vesi, elekter

UUS MULTIFUNKTSIONAALNE ÄRI -JA ELUHOONE ARENDUS!

KÜSI LISA JA TEE OMA PAKKUMINE!

Uus multifunktsionaalne äri-ja eluhoone ehitatakse Jõhvis Narva mnt, 14 krundile ning on projekteeritud ARHITEKTUURIBÜROO JVR OÜ poolt, arhitektid Kalle Vellevoog, Velle Kadalipp ja insener-arhitekt Andrus Andrejev.

Liikluskorraldus.
Hoone paikneb Jõhvi kesklinnas, bussijaama vahetus läheduses. Hoone ees, Narva maantee ääres, on bussipeatus ja kaubanduskeskuse külastajate parkla. Lisaks hooneesisele parklale on ette nähtud parkimiskohad hoone keldrikorrusel ja krundil. Kaubatranspordi pääs krundile toimub krundi idaküljelt.

Ühistransport. Bussiliiklus kulgeb mööda Narva maanteed, lähim bussipeatus paikneb hoone ees krundist idas. Hoone vahetus läheduses (Narva mnt 8 krundil) asub äsja avatud Jõhvi Bussijaam.

Jalakäijate teed. Mõlemal pool Narva maanteed paiknevad kergliiklusteed, mis on sõiduteest eraldatud ca 6…8 meetri laiuse haljasribaga. Maja ees kulgeb lai kiviparketiga kõnnitee, mida ilmestavad konteiner-haljastuse klumbid. Lisaks Narva maante poolsetele pääsudele hoonesse on täiendav pääs hoone bussijaama poolselt küljelt naaberkrundil plikneva kaubanduskeskuse vahelt.


ARHITEKTUURNE LAHENDUS

Planeeritud multifunktsionaalne hoonekompleks koosneb kolmest erikõrguselisest osast.
Narva maantee äärde jääb seitsme-korruseline osa (kõrgus 26,85 m) hoovipoolsel küljel neljakorrusline osa (kõrgus 18 m) ja neid ühendab kahekorruseline hooneosa (kõrgus 9,35m).

Esimesed kaks korrust on kavandatud kaubandus- ja toitlustuspindadena. Kaubanduspindade vahele moodustuvad sisetänavad. Kaubanduspindade esimest ja teist korrust ühendavad kaks eskalaatorit, mis paiknevad hoone keskses pealt klaaskatusega kaetud aatriumis. Kaubalaadimine toimub hoone staadioni poolses küljes asuvas laadimisõues. Kaupade toimetamiseks teisele korruse kaubanduspindadele on ette nähtud suur kaubalift, mis teenindab ühtlasi ka ka teise korruse kohvikut.

Narva mnt. poolse mahu kolmandal ja staadioni poolse mahu kolmandal-neljandal korrusel on büroopinnad, mille suurust on võimalik pindade ühendamise ja jagamise kaudu paindlikult muuta.
Narva mnt. poolse ploki kõrgematel korrustel paiknevad esinduslikud korteritd (40 korterit;
1 ühe-toaline, 28 kahe-toalist, 9 kolme-toalist, 2 nelja-toalist korterit).

Sissepääsud kaubanduskeskusesse paiknevad hoone Narva mnt. poolses küljes ning krundi lääneküljes, naaberkrundil paikneva kaubanduskeskuse plokkide vahelt. Pääs keldrikorrusel paiknevale parkimiskorrusel on antud hoone Narva mnt poolselt küljelt. Keldris asuvad parkimiskohad on mõeldud kaubanduskeskuse külastajatele ja osaliselt büroode klientidele ja korteritomanikele. Keldrikorrusele on planeeritud tehnilised ruumid ja korterite panipaigad.

Hoone Narva mnt. poolne maht paikneb ehitusjoonel ja astub osaliselt tagasi, moodustades kaetud tänavalaienduse. Sarnane konsoolne tagasiaste on hoone staadioni-poolsel küljel laadimisõue kohal.
Hoone teeb eriliseks kaubanduskeskuse kahekorruselise osa katusel paiknev haljastatud siseõu, mis loob meeleolu nii siseõue avanevatele büroopindadele kui korterilele. Katusehaljastuse moodustuvad muruga kaetud künkad, millele on planeeritud istutada Enelate erinevad vorme. Küngaste vaheline õueosa on kaetud murukivi sillutisega.

Hoone välisviimistluses on kasutatud valgeid lõhestatud silikaattellis kattega RAKETERM paneele
(ida ja lääne poolsed fassaadid ja osaliselt lõunafassaad), helehalli graniiti sokli viimistlemisel, klaasfassaadi, mis on liigendatud erinevates tasapindades erinevat värvi klaasiga või varieeruva laiusega klaasijaotusega (Narva mnt. poolne fassaad), lainelist värvitud eterniitplaati ja valget krohvipinda (hoone siseõue poolsetel fassaadidel).

Hoone aknad ja vitriinid on valmistatud soojakatkestusega alumiiniumprofiilidest, milles selektiivklaasiga 2x klaaspaketid. Korterite kõigis tubades ja kõigis büroodes on avatavad aknad.

Hoone siseviimistlus täpsustub arvestades konkreetsete rentnike soove ja vajadusi. Fuajeed, üldkoridorid ja trepikojad on kaetud klinkerplaatidega ja trepid mosaiik-betoonist astmeplaatidega.

PARKIMINE
Krundile sõidukiga sissesõit on Narva maanteelt kirdenurgast. Kavandatav ca 6 meetri laiune krundisisene tee kulgeb piki idapoolset krundi piiri hoone tagaküljele ja sealt edasi kavandatud büroopindade parklani.
Parkimine lahendatakse krundisiseselt. Krundi lõunapoolsesse osasse on planeeritud parkimise ala 20 sõiduauto jaoks, millest kaks kohta on ette nähtud invaliididele. Kokku on krundil antud parkimise võimalus 98 sõiduauto jaoks, millest 78 kohta paikneb hoone keldrikorruse köetavas parklas.

HALJASTUS
Krundi lääneosasse Narva mnt 10 ja 4C piiri ning planeeritava hoonestuse vahelisele alale on kavandatud haljasala, millele on ette nähtud istutada hobukastanite rivi.

Hoone madalama osa katusele ette nähtud rajada puhke- ja haljasala, et luua kavandatava hoone
kasutajate puhkeuseks eksklusiivsem välisruum. Katusõu kaetakse murukivi sillutisega. Skulpturaalse vormiga mullaküngaste haljastamiseks kasutatakse enelate erinevaid liike ja sorte.

Krundi lõuna osasse on krundipiiri ja parkla vahele kavandatud haljasriba. Piki lõunapiiri on ette nähtud istutada viirpuuhekk ja kaks pärna, et eraldada visuaalselt krunti Jõhvi Vene Gümnaasiumi staadionist.

KANDEKONSTRUKTSIOONID JA TARINDID
Hoone kandekonstruktsioon on monoliitsest raudbetoonist post-plaat süsteemis, millele annavad jäikuse 200mm paksused raudbetoonist trepikoja- ja jäikusseinad. Postid on ristkülik- ristlõikega valdavalt 400x400mm, sammuga 7,8…8,5m.

Vahelaed on paksusega 280mm. Büroo- ja eluruumidele tehakse ujuv põrand löögimüra leviku takistamiseks. Korterite tualettruumides on kandev vahelaeplaat tehtud õhem paksusega 230mm. Sellevõrra on suurendatud ujuva põranda soojaisolatsioonikihti, millesse paigutatakse vee- ja kanalisatsioonitorustik.

2.korruse katuslagi (siseõu) on lahendatud “pööratud katusena”. Katuse pinna moodustab kiviparkett mille vahel paiknevad katusehaljastuse saared. Hoone on lamekatusega ja kõrgemate hooneosade katus on soojustatud mineraalvillaplaatidega ja kaetud kummibituumen-rullmaterjaliga.

Hoonel jäikus on tagatud liftišahtide ja trepikodade seintega. Trepikoja ja liftišahtide seinad on ette nähtud monoliitsest raudbetoonist paksusega 200mm. Trepimarsid on monteeritavad.

Hoone välisseinad on põhiliselt mittekandvad kergseinad või klaasfassaadid. Erandiks on üksikud seinaosad, kus raudbetoonseina on vaja hoone horisontaalsuunalise jäikuse tagamiseks.

KÜTE, VENTILATSIOON JA JAHUTUS
Hoonesse ehitatakse kahetoru veeküttesüsteem. Küttekehadena on ette nähtud radiaatorid ja konvektorid. Kaubanduskeskuses on õhkküte.

Hoones on soojusvahetiga tsentraalne sundventilatsioon.

Korterisse on projekteeritud loomulik õhu juurde andmine läbi välisseina ja mehaaniline väljatõmbe ventilatsioon. Väljatõmme korteritest toimub plafoonidega WC-dest, dušširuumidest ja köökidest. Väljatõmbeventilaator on sagedusmuunduriga, mis töötab vastavalt välisõhu temperatuurile ja nädalakellale kahekiiruselisena. Köökidesse pliitide kohale on ette nähtud ventilaatoritega varustatud kohtäratõmmete paigaldamise võimalus.

Hoone kaubandus- ja bürooruumide jahutamine suvel toimub tsentraalselt sissepuhkeõhu üldise jahutamisega ja täiendavalt lokaalselt ruumidesse paigutatud jahutuspalkidega ja fancoildega.

TEHNILISED NÄITAJAD
KRUNDI PIND 5 565 m2
HOONEALUNE PIND 3 389 m2
s.h. konsoolidealune pind 460 m2
KRUNDI TÄISEHITATUS 60,9 %
BRUTOPIND (koos keldrikorrusega) 15 393 m2
BRUTOPIND (maa-pealne) 12 249 m2
NETOPIND 13 200,9 m2
KASULIK PIND 13 200,9 m2
Kaubanduspinnad 4 476,7 m2
s.h. - müügipind - 3 035,3 m2
kaubanduse koridorid - 1 249,0 m2
vitriinid - 88,4 m2
kaubanduse abipind - 104,0 m2
Kohviku pind 356,1 m2
s.h. – kohviku saal 240,1 m2
kohviku abipind 116,0 m2
Büroopinnad 1 844,5 m2
Korterid (40 tk) eluruumide pind 2 346,7 m2
s.h. - elamispind - 1 637,1 m2
abiruumide pind - 709,6 m2
Üldkasutatav pind (koridorid ja trepikojad) 1 230,7 m2
Tehnoruumid 391,2 m2
Panipaigad (keldris) 186,7 m2
Parkla (keldris) 2 368,3 m2

KUBATUUR 59 437 m3
s.h. - maapealne osa - 49 149 m3
maa-alune osa - 10 288 m3
KORRUSELISUS 4 / 2 / 7 K
KORTERITE ARV 40
PARKIMISKOHTADE ARV
maa-aluses parklas 80
väljas (hoovis) 20
TULEPÜSIVUSKLASS TP 1

Leho Jalg
Kinnisvaramaakler
Mob: +372 52 002 41
E-mail: leho.jalg@uusmaa.ee
----------------------------------------------
UUS MAA | NORD
Kopli 6, 10412, Tallinn

Olen Teie jaoks alati olemas ja mul on Teie jaoks alati aega.
https://uusmaa.ee/leho-jalg/
www.uusmaanord.ee
Liitu Uus Maa uudiskirjaga!

~ 320 m Jõhvi Lasteaiad
 1. ~ 2.5 km Kohtla-Järve Lasteaed Tuhkatriinu
 2. ~ 2.9 km Kohtla-Järve Lasteaed Rukkilill
 3. ~ 3 km Kohtla-Järve lasteaed Tareke
 4. ~ 3.7 km Kohtla-Järve Lasteaed Kakuke
 5. ~ 3.8 km Kohtla-Järve Lasteaed Punamütsike
~ 90 m Jõhvi Vene Põhikool
 1. ~ 970 m Jõhvi Põhikool
 2. ~ 1 km Jõhvi Gümnaasium
 3. ~ 2.8 km Kohtla-Järve Tammiku Põhikool
 4. ~ 3.5 km Kohtla-Järve Maleva Põhikool
 5. ~ 3.7 km Ahtme Kool
 6. ~ 3.8 km Kohtla-Järve Ahtme Põhikool
~ 80 m Turg 117 15 17 28a 7
 1. ~ 170 m Jõhvi bussijaam 1 100 100-1 100B 100C 100D 102 103-1 105 105A
 2. ~ 220 m Keskus 15 17 21 28a 7
 3. ~ 340 m Kontserdimaja 116
 4. ~ 520 m Järle 105 105A 106 107 108 115 115A 115B 115K 15
 5. ~ 540 m Uus 1 113 114 15 17 28a 543 545 546 552
 6. ~ 600 m Hariduse 10 107 12 17 24 29 5 530
Andmed on pärit peatus.ee-st

Jagamine

Arvuta kodulaenu kuumakse
Kuumakse

Finantsteenuseid pakuvad Swedbank AS ja Swedbank P&C Insurance AS.. Tutvu tingimustega, pea nõu. Krediidi kulukuse esialgne määr on 2,33% aastas järgmistel näidistingimustel: Krediidisumma 80 000 €, intress 6 kuu Euribor + 2,20% aastas (30.11.2018 oli 6 kuu Euribor -0,251%; lepingus fikseeritud Euribor võib muutuda iga 6 kuu järel ning Euribori negatiivne väärtus loetakse võrdseks nulliga), lepingutasu 800 €, tagastamise tähtaeg 30 aastat, tagasimaksete arv 360 ja summa 110 618,07 €. Krediidi kogukulu 29 818,07 € ja tasutav krediidi kogusumma on 111 418,07 €. Laenu leping tagatakse hüpoteegiga ja laenu võtmisel tuleb sõlmida ka kodukindlustus.

Hind
Kuumakse
Laenutähtaeg
Sissemakse
%
Intress
%
Laenusumma

Finantsteenuseid pakub Swedbank AS. Tutvuge tingimustega aadressil www.swedbank.ee ja vajadusel konsulteerige pangatöötajaga.

kv.ee

Finantsteenuseid pakuvad Swedbank AS ja Swedbank P&C Insurance AS.. Tutvu tingimustega, pea nõu. Krediidi kulukuse esialgne määr on 2,33% aastas järgmistel näidistingimustel: Krediidisumma 80 000 €, intress 6 kuu Euribor + 2,20% aastas (30.11.2018 oli 6 kuu Euribor -0,251%; lepingus fikseeritud Euribor võib muutuda iga 6 kuu järel ning Euribori negatiivne väärtus loetakse võrdseks nulliga), lepingutasu 800 €, tagastamise tähtaeg 30 aastat, tagasimaksete arv 360 ja summa 110 618,07 €. Krediidi kogukulu 29 818,07 € ja tasutav krediidi kogusumma on 111 418,07 €. Laenu leping tagatakse hüpoteegiga ja laenu võtmisel tuleb sõlmida ka kodukindlustus.

Üldinfo

1 200 000 € 216 €/m2
Müüa maatükk www.kv.ee/3300574
Müüa maatükk
Krundi pind 5565 m²
Katastrinumber 25301:005:0107
Andmed kinnistusraamatust
Teata ebakorrektsest kuulutusest

Võta ühendust

Leho Jalg

Leho Jalg

 • 520 0241
 • 520 0241
Saada kiri maaklerile
Kiri saadetud!

UUS MAA

Müüa maatükk, tootmismaa

149 999 €

17481 m²

Müüa maatükk, ärimaa

248 000 €

Rebase 13/15

11269 m²

Müüa maatükk, metsamaa

22 000 €

32100 m²

Müüa maatükk

88 000 €

Ahli

7724 m²

Seotud objektid

Sarnased kuulutused

Salvestatud kuulutused