AllePal OÜ, registrikood 12209337, aadress Tallinn, Pärnu mnt 141, 11314 (edaspidi AllePal) haldab kinnisvaraportaali www.kv.ee (edaspidi Portaal), mille vahendusel saavad Portaali kasutajad koguda ja vahetada informatsiooni kinnisvaratehingute kohta, avaldada kinnisvara müügi- või üüripakkumisi ja esitada müügi- või üüripakkumistele omapoolseid pakkumisi ning kasutada muid Portaali poolt pakutavaid lisateenuseid.

AllePal töötleb Portaali kasutajate isikuandmeid vastavalt Baltic Classifieds Group OÜ poolt kehtestatud isikuandmete töötlemise üldpõhimõtetele (kättesaadav: https://balticclassifieds.com/static/est/bcg-sisemised-isikuandmete.pdf) ja käesolevas privaatsuspoliitikas sätestatud lisatingimustele. Lisaks kasutab AllePal Portaalis küpsiseid vastavalt Baltic Classifieds Group OÜ poolt kehtestatud küpsiste kasutamise tingimustele (kättesaadav: https://balticclassifieds.com/static/est/bcg-cookie-policy.pdf).

AllePal kogub ja töötleb järgmisi andmeid kasutajate kohta (edaspidi „Isikuandmed“):
 
Isikuandmete avaldamine AllePalile on vabatahtlik, kuid võib olla vältimatult vajalik Portaali teenuste osutamiseks. Seega kui klient otsustab AllePalile Isikuandmeid mitte avaldada, siis ei saa AllePal kliendile teenust osutada.

AllePal töötleb Portaali kasutajate Isikuandmeid kliendile teenuse osutamiseks või teenuse osutamise tagamiseks ja/või vastavalt kliendi poolt antud nõusolekule. Kliendil on õigus Isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek igal ajal tagasi võtta. Nõusoleku tagasi võtmine ei mõjuta loobumisele eelnenud nõusoleku alusel toimunud töötlemise seaduslikkust.

AllePal kasutab kogutud Isikuandmeid üksnes seaduses või käesolevas privaatsuspoliitikas sätestatud eesmärkidel, mh järgmistel eesmärkidel: Portaali teenuste, sh lisateenuste pakkumiseks; tasu sissenõudmiseks; kasutajatoe pakkumiseks; Portaali ja selle lisateenuste kohta uudiskirjade (sh värskete müügi- või üüripakkumiste) edastamiseks, juhul kui kasutaja on andnud selleks oma eelneva nõusoleku ning Portaali ja selles pakutavate teenuste ja funktsioonide täiendamiseks.

AllePal kui Isikuandmete vastutav töötleja vastutab Isikuandmete turvalisuse eest.

AllePal võib edastada kogutud Isikuandmeid kolmandatele isikutele, nagu näiteks õigusabiteenust osutavale isikule, pilveteenuse osutajale, reklaam- ja turundusteenust pakkuvale isikule, veebilehe kasutusuuringute teostajale, inkassoteenuse osutajale, veebi- ja tarkvaraarendajatele ning teistele Baltic Classifieds Group OÜ kuuluvatele ettevõtetele.

Lisaks võib AllePal edastada kasutaja poolt kuulutuses avaldatud isikuandmeid (mh nime, kontaktandmed, eseme/objektiga seotud andmeid) pakutavate teenustega integreeritud teenuste (nagu müügi- ja oksjonikeskkonnad) pakkujale eesmärgiga edendada kuulutuses esitatud objekti müüki ja soodustada täiendavate pakkumiste saamist, sealhulgas edastada isikuandmeid kolmandatele isikutele kuulutuste sisu kajastava kaardirakenduse pakkumiseks kolmanda isiku veebilehel.

AllePal on teinud kõik endast oleneva, et eelnimetatud kolmandad isikud tagaksid Isikuandmete konfidentsiaalsuse ja turvalisuse.

Portaalis registreerunud kasutajate Isikuandmeid säilitatakse kuni kliendisuhte lõppemiseni. Kliendisuhte lõpetamiseks ning kogutud andmete kustutamiseks tuleb kasutajal esitada vastavasisuline avaldus AllePalile e-posti aadressile [email protected]

Halda küpsiste seadeid


Miks ja kuidas me kasutame Google Analyticsit?
KV.EE soovib teha oma keskkonna külastajate jaoks nii kergesti kasutatavaks kui võimalik. Selle jaoks on KV.EE-l vaja teada, milliseid lehti ja brausereid erinevad külastajad kasutavad ning mil moel nad erinevate veebilehtede vahel liiguvad. 

KV.EE kasutab andmete kogumiseks ning analüüsimiseks Google Analytics tarkvara ning küpsiseid (mõlemat haldab Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA). Küpsised edastatakse Google serverisse USA-s ning salvestatakse seal. Kasutaja isikuandmete kaitsmiseks muudab Google teie IP anonüümseks, kärpides teie EL liikmesriigis või Euroopa Majanduspiirkonnas asuva IP aadressi. 

Küpsiste salvestamise keelamiseks saate oma brauseris valida sobivad seaded, kuid sellisel juhul ei ole teil võimalik kasutada kõiki KV.EE funktsioone. Lisaks on võimalik küpsiste abil genereeritud andmete kogumist ja nende Google poolt kasutamist keelata, laadides alla ning installeerides brauserisse pistikprogrammi, mille leiate siit. Täpsema teabe kasutustingimuste ja privaatsuspoliitika kohta leiate aadressil: www.google.com/analytics/terms/gb.html või https://policies.google.com/.

Miks ja kuidas kasutame Hotjari?
Hotjar on teenus, mis aitab KV.EE keskkonna kasutajate kogemust paremini mõista: näiteks kui kaua kasutajad veebilehel viibivad, millistele linkidel nad vajutavad, mis meeldib / ei meeldi, jne. Hotjari kogunenud tagasiside kaudu saame oma teenuseid edasi arendada ning täiustada.

Hotjar kasutab küpsiseid ja muid tehnoloogiaid, et kaardistada kasutatavaid seadmeid (näiteks: seadme IP aadress anonümiseeritud kujul, ekraani suurus, seadmed tüüp, veebilehitsja andmed, asukoht riigi tasemel) ja kasutajate käitumist KV.EE keskkonnas. Rohkem teavet leiate Hotjari privaatsuspoliitikast: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy

Iga kasutaja saab Hotjari jälgimise välja lülitada järgides õpetust, mida asub aadressil: https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out .

Näidislaenumakse

Laenutähtaeg: 20 a
Sissemakse: 30%
Intress alates: 3,5%