Kinnisvara KV.ee Kinnisvara KV.ee KV.EE

Kategooriad

KV.EE PRIVAATSUSPOLIITIKA JA ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

AllePal OÜ, registrikood 12209337, aadress Tallinn, Pärnu mnt 141, 11314 (edaspidi AllePal) haldab kinnisvaraportaali www.kv.ee (edaspidi Portaal), mille vahendusel saavad Portaali kasutajad koguda ja vahetada informatsiooni kinnisvaratehingute kohta, avaldada kinnisvara müügi- või üüripakkumisi ja esitada müügi- või üüripakkumistele omapoolseid pakkumisi ning kasutada muid Portaali poolt pakutavaid lisateenuseid.

AllePal töötleb Portaali kasutajate isikuandmeid vastavalt Baltic Classifieds Group OÜ poolt kehtestatud isikuandmete töötlemise üldpõhimõtetele (kättesaadav: http://www.kinnisvaraweb.ee/blog/wp-content/uploads/2019/05/BCG-isikuandmete-tootlemise-uldpohimotted_20.05.2019.pdf) ja käesolevas privaatsuspoliitikas sätestatud lisatingimustele. Lisaks kasutab AllePal Portaalis küpsiseid vastavalt Baltic Classifieds Group OÜ poolt kehtestatud küpsiste kasutamise tingimustele (kättesaadav: http://www.kinnisvaraweb.ee/blog/wp-content/uploads/2019/05/BCG-Cookie-policy_20.05.2019.pdf ).

AllePal kogub ja töötleb järgmisi andmeid kasutajate kohta (edaspidi „Isikuandmed“):
 
  • Portaali kasutajaks registreerimisel ja kasutajale lisateenuse osutamisel (nt hinnakalkulaator) saadud andmed: e-posti aadress;
  • Müügi- või üürikuulutuste üleslaadimisel: kontaktandmed, müügi- või üüriobjekti andmed ning kirjeldus, sh objekti hind ja müügikuulutuse unikaalne ID;
  • Kasutaja poolt pakkumiste esitamisel saadud andmed: kasutaja telefoninumber, kasutaja poolt pakutud hind;
  • Portaali teenuse eest tasumisel saadud andmed: arvel esitatud andmed (s.o. maksja nimi ja aadress);
  • Muul viisil Portaali kasutamise teel saadud andmed: Portaalivahendusel peetav kirjavahetus teiste kasutajatega/kasutajatoega, kasutaja tegevuste logi, kavandatavad ja teostatavad tehingud, Portaalis esitatud päringud ja otsingud.

Isikuandmete avaldamine AllePalile on vabatahtlik, kuid võib olla vältimatult vajalik Portaali teenuste osutamiseks. Seega kui klient otsustab AllePalile Isikuandmeid mitte avaldada, siis ei saa AllePal kliendile teenust osutada.

AllePal töötleb Portaali kasutajate Isikuandmeid kliendile teenuse osutamiseks või teenuse osutamise tagamiseks ja/või vastavalt kliendi poolt antud nõusolekule. Kliendil on õigus Isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek igal ajal tagasi võtta. Nõusoleku tagasi võtmine ei mõjuta loobumisele eelnenud nõusoleku alusel toimunud töötlemise seaduslikkust.

AllePal kasutab kogutud Isikuandmeid üksnes seaduses või käesolevas privaatsuspoliitikas sätestatud eesmärkidel, mh järgmistel eesmärkidel: Portaali teenuste, sh lisateenuste pakkumiseks; tasu sissenõudmiseks; kasutajatoe pakkumiseks; Portaali ja selle lisateenuste kohta uudiskirjade (sh värskete müügi- või üüripakkumiste) edastamiseks, juhul kui kasutaja on andnud selleks oma eelneva nõusoleku ning Portaali ja selles pakutavate teenuste ja funktsioonide täiendamiseks.

AllePal kui Isikuandmete vastutav töötleja vastutab Isikuandmete turvalisuse eest.

AllePal võib edastada kogutud Isikuandmeid kolmandatele isikutele, nagu näiteks õigusabiteenust osutavale isikule, pilveteenuse osutajale, reklaam- ja turundusteenust pakkuvale isikule, veebilehe kasutusuuringute teostajale, inkassoteenuse osutajale, veebi- ja tarkvaraarendajatele ning teistele Baltic Classifieds Group OÜ kuuluvatele ettevõtetele.

Lisaks võib AllePal edastada kasutaja poolt kuulutuses avaldatud isikuandmeid (mh nime, kontaktandmed, eseme/objektiga seotud andmeid) pakutavate teenustega integreeritud teenuste (nagu müügi- ja oksjonikeskkonnad) pakkujale eesmärgiga edendada kuulutuses esitatud objekti müüki ja soodustada täiendavate pakkumiste saamist, sealhulgas edastada isikuandmeid kolmandatele isikutele kuulutuste sisu kajastava kaardirakenduse pakkumiseks kolmanda isiku veebilehel.

AllePal on teinud kõik endast oleneva, et eelnimetatud kolmandad isikud tagaksid Isikuandmete konfidentsiaalsuse ja turvalisuse.

Portaalis registreerunud kasutajate Isikuandmeid säilitatakse kuni kliendisuhte lõppemiseni. Kliendisuhte lõpetamiseks ning kogutud andmete kustutamiseks tuleb kasutajal esitada vastavasisuline avaldus AllePalile e-posti aadressile [email protected]

Halda küpsiste seadeid